ایت ده گئتدی، ایپ ده

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

ایت ده گئتدی

ایت ده گئتدی، ایپ ده – هم سگ از دست رفت و هم طناب. یعنی: همه چیز از دست رفت.


  • [ ]